Alles is anders om me heen
EEN REIS DOOR DE GESCHIEDENIS VAN HOOGEVEEN


Dankwoord bij het boek
Een groot aantal mensen en instellingen in Hoogeveen en daarbuiten heeft bijgedragen aan dit prachtige boekwerk. Het boek is tot stand gekomen met subsidies van de gemeente Hoogeveen en de provincie Drenthe in het kader van het Actieprogramma Cultuurbereik. De gemeente Hoogeveen was tevens initiatiefnemer van het project Cultureel Erfgoed Hoogeveen primair onderwijs, waarvan dit boekje de basis vormt.
Daarnaast heeft een subsidie van de Vereniging Openbare Bibliotheken aan de Openbare Bibliotheek Hoogeveen ervoor gezorgd dat de digitale versie van dit boekje te raadplegen is op www.cultuurenschoolhoogeveen.nl.

Dit boekje kwam tot stand met medewerking van velen: de samenstelster van het boek en de schrijfster van de tekst Merel Thomése heeft de moeilijke taak volbracht om zo’n breed scala aan onderwerpen in beknopte en begrijpelijke taal weer te geven. De heldere vormgeving van Dineke Buist en de prachtige tekeningen van Marijke Klompmaker vormen samen met de teksten een bijzondere eenheid. De gemeente Hoogeveen dankt hen allen voor hun inzet.

Speciaal voor dit boekje werd de Klankbordgroep Cultureel Erfgoed Hoogeveen opgericht: zij adviseerde over tekst, vormgeving en illustraties en selecteerde foto’s voor de publicatie. De klankbordgroep bestaat uit een vertegenwoordiging van alle scholen primair onderwijs uit Hoogeveen: de leerkrachten Hans Salomons (PCBS De Regenboog Noordscheschut), Richard Winter (OBS ’t Kienholt/De Posthoorn), Wubbo Bremer (PCBS De Morgenster Hoogeveen) en Geert Roffel (PCBS Het Mozaïek Hollandscheveld). De Historische Kring is vertegenwoordigd in de klankbordgroep door Wim Standaart en Anneke Pol. Tevens zijn Marga Zwiggelaar (Museum de 5000 Morgen) en Richard de Wal (Openbare Bibliotheek Hoogeveen) lid van de groep. Richard scande de vele foto’s. De gemeente Hoogeveen dankt de leden van de klankbordgroep van harte voor hun zeer enthousiaste deelname.
Een woord van dank aan Albert Metselaar die de gehele tekst kritisch heeft doorgenomen en Esther Koops van het Drents Plateau voor haar advies bij de opzet van het boekje.
Veel mensen hebben bijgedragen aan het verzamelen van documentatie en fotomateriaal: Mariska Groot-Obbink, Jan Harm Meier, Weinhout Punt, Lutie de Jong en Jo Schonewille (Museum ‘een dorp dat zweeg’ Nieuwlande). Zij worden allen hartelijk bedankt voor hun inbreng.
Ten slotte, een woord van dank aan de medewerkers van de gemeente Hoogeveen, die hebben bijgedragen aan de totstandkoming van dit boek: Paula Bisschop Boele (projectleiding), Bert Hansma, Wil Noordzij, Oege Bergsma, Mario Likumahuwa en Esther Pol.

Terug --- Home