Alles is anders om me heen
EEN REIS DOOR DE GESCHIEDENIS VAN HOOGEVEEN


Voorwoord

Alles is anders om me heen Beste lezer,

Wat heb jij en wat heeft u een prachtig boek in handen. Ik ben er trots op. Ik zal jou en u uitleggen waarom.

Allereerst is de geschiedenis van Hoogeveen nu in een notedop gevat voor jong en oud. En wel op een heel aantrekkelijke manier. Dat betekent dat deze geschiedenis voor heel veel Hoogeveners zal gaan leven. Dit boek is in de eerste plaats geschreven voor kinderen op de basisschool (vanaf groep 5). Maar het is ook boeiend voor anderen. Misschien komt dat juist wel omdat we door de ogen van de kinderen Johan en Cilie de historie bekijken.

Daarnaast ben ik trots dat ik Hoogevener ben. Als ik het boek zo doorneem, zie ik de bijzondere dingen die Hoogeveners hebben gedaan en gepresteerd. We hebben noeste arbeid verricht in het veen. Onze turf heeft vele kachels in het hele land vele jaren warm gestookt. We zijn groot geweest in de bijenteelt en de honinghandel. Hoogeveen is een belangrijk binnenvaartcentrum geweest. En iets korter terug in de tijd, valt met name Nieuwlande op. Veel onderduikers zijn er gered in de Tweede Wereldoorlog. Dat alles staat in dit boek.

En dan heb ik het nog niet eens over de bosbouw, de straten die in plaats van de wijken kwamen, de molens en de kerken. Hoogeveners hebben zich steeds weten aan te passen aan de nieuwe eisen van de tijd. Daar heb ik bewondering voor.

Alles is anders om me heen. Ik kan me helemaal vinden in deze titel. Nu ik dit boek heb gelezen, zal ik veel méér zien als ik door Hoogeveen ga.

Tot slot: Hoogeveen loopt voorop in het beschrijven van de eigen geschiedenis op deze manier. Aan die prestatie hebben veel mensen meegewerkt. Ik wil met name een aantal mensen bedanken. Dat zijn de leden van de Klankbordgroep Cultureel Erfgoed Hoogeveen: dat wil zeggen Museum De 5000 Morgen, de Historische Kring, de bibliotheek en een aantal leerkrachten uit het basisonderwijs. Verder bedank ik het Drents Plateau voor hun advies en de provincie Drenthe voor de subsidie.

Ik wens iedereen heel veel plezier met dit prachtige boek!
Sjoukje de Haan
Wethouder Onderwijs & Cultuur
Gemeente Hoogeveen

Terug --- Home

Wat er aan vooraf ging