Terug naar Plan H Project 3: Het Kruis


CITAAT OVER HET KRUIS IN 1888
Na vijf kilometer hield de bebouwing tenslotte op bij het Kruis, waar de vaart gesneden werd door een dwarskanaal.

Uit: Thomas Rosenboom Publieke werken; Amsterdam: Querido, 1999Leerlingen scholen presenteren hun plannen
DE EERSTE PLANNEN OVER VERNIEUWING NU OOK OP DEZE SITE
Onlangs presenteerden leerlingen van het Roelof van Echtencollege (RvE) en RSG Wolfsbos (RSGW) hun plannen in in de Raadszaal van het gemeentehuis.

In de afgelopen maanden zijn de vijf derde klassen van de locatie Julianastraat aan de slag gegaan met “Het Kruis” Dit in het kader van de ontwikkeling stadscentrum Hoogeveen.
Nu ook op deze site een aantal presentaties

Roelof van Echten College:
Het Kruis van Hoogeveen (Horeca, RvE) --- De trap van Hoogeveen (winnaars, RvE)

RSG Wolfsbos:
Groep 1 --- Groep 2 --- Groep 3 --- Groep 4Wat is een bestemmingsplan?
BESTEMMMINGSPLANNEN IN DE PRAKTIJK
Nieuw op Plan H.

Wat heb je allemaal nodig om een bestemmingsplan te maken?
Hoe maak je zo'n plan?
Waarom maak je een bestemmingsplan?
Wie maakt een bestemmingsplan?
Wat mag wel? Wat mag niet?
Wat is de procedure?

[Nu ook op deze site]Sinds 1903
KAARTEN VAN HET KRUIS
Nieuw op Plan H.

Een speciale pagina vol plattegronden van Het Kruis:
van 1903 tot 1996.

[Nu op deze site]Albert Metselaar
HET KRUIS, HET HART VAN HOOGEVEEN
Nieuw op Plan H.

Speciaal voor Plan H maakte streekhistoricus Albert Metselaar de dia-presentatie Het Kruis, Het hart van Hoogeveen. Met behulp van veel illustraties behandelt hij de geschiedenis van Het Kruis.

Deze presentatie is speciaal gemaakt voor Plan H en mag ook alleen hiervoor gebruikt worden. Voor ieder ander gebruik is overleg nodig met Albert Metselaar: zie de laatste dia.

[Nu ook op deze site]Najaar 2008
PROJECT 3: HET KRUIS
Op 20 augustus is Plan H gestart met een nieuw project: de herinrichting van de kruising Hoofdstraat, Schutstraat en Alteveerstraat.
Hoogeveners noemen deze plek: Het Kruis.

In het kader van de herinrichting van het stadscentrum kunnen jongeren straks plannen maken voor dit gebied.
Op school: de locaties Julianastraat (Roelof van Echtencollege) en de Groene Driehoek (RSG Wolfsbos) gaan er in het nieuwe schooljaar mee aan de slag.
Maar heb je zelf een plan? Ook dat kun je straks rechtstreeks bij deze site indienen.

Project 3 (Plan je eigen ruimte) in Hoogeveen is een geďntegreerd project van de vakken aardrijkskunde en geschiedenis. Er is dan ook volop aandacht voor de zowel de planologische als de historische aspecten.Hoe houden we Nederland leefbaar?
EVENWICHT TUSSEN VERLEDEN EN TOEKOMST
Overblijfselen uit het verleden kunnen een inspiratiebron zijn bij het vormgeven van nieuwe projecten.
Door heden en verleden met elkaar in evenwicht te brengen houden we Nederland leefbaar, ook in de toekomst.

Op deze website doe je een onderzoek naar de inrichting van Het Kruis.
Je bekijkt lokale en provinciale bronnen en neemt op basis hiervan een beslissing over de toekomst van van die omgeving.

Steeds neem je de cultuurhistorie mee in je overwegingen. Hoe vind jij dat Het Kruis er in de toekomst uit moet zien?Historische elementen in de stad
WAT IS EIGENLIJK CULTUURHISTORIE?
In het taalgebruik van de ruimtelijke ordening wordt het begrip cultuurhistorie steeds meer gebruikt voor historische elementen in het landschap, in de stad of in het dorp.

Drie onderdelen zijn van belang:
(1) Bij archeologische waarden gaat het om resten van vroegere culturen in de bodem. Soms zijn deze resten zichtbaar (grafheuvels, celtic fields), vaak onzichtbaar. Bij bouwkundige waarden gaat het om historisch gebouwde elementen, zoals boerderijen, bruggen of grenspalen.

(2) Bij historisch-geografische waarden gaat het om (het ontstaan) van het zichtbare landschap. Dan kan het gaan om gebieden (polders, bossen), structu­ren (kavelpatronen), lijnen (wegen, wallen) en punten (brinken). Er is geen ‘minimumouderdom’ voor cultuurhistorie.

(3) Bij de historische geografie en bouwkunde komen ook recente ontwikkelingen aan bod. In sommige projecten is nadrukkelijk gekozen voor het landschap uit een bepaalde tijd (referentieperiode), dat men probeert te herstellen.

Verschillende visies
Er zijn verschillende visies op hoe cultuurhistorie benut kan worden. Soms kiest men voor het benutten van historische elementen, zoals archeologische vondsten of oude wegen. Vaker gaat het om de samenhang tussen die elementen, zoals de ligging van een molen in een open polderlandschap.
Ook kunnen juist de vormingsprocessen leidend zijn: hoe kunnen nieuwe ontwikkelingen voortbouwen op de historische ontwikkeling van het gebied?
[Terug] --- [Home] --- [Volgende pagina]

PROJECT 3
Project 3 is een voortzetting van "Plan je eigen ruimte". Het is voortaan een onderdeel van Plan H.
In 2007 richtte het project zich op het gebied achter het station van Hoogeveen. Het nieuwe doelgebied is Het Kruis in het centrum van Hoogeveen.

HOOGEVEEN
Bibliotheek Hoogeveen is projectleider van [Project 3] in Hoogeveen. De [gemeente Hoogeveen] is een van de samenwerkingspartners.

DE TWEE SCHOLEN
In 2007 werd het project voor de eerste keer uitgevoerd met klassen van de [RSG Wolsfbos].
Docenten RSG Wolfsbos:
G. Warmink [g.j.f.warmink@wolfsbos.nl]
E. Hartman [f.e.hartman@wolfsbos.nl]

Sinds het najaar van 2007 doet ook het [Roelof van Echten College] mee.
Docenten Roelof van Echten College:
Harro de Does
Els Witmer

WEBSITES
[Plan je eigen ruimte]
Landelijke projectsite
[Drents Plateau]
Partner in erfgoed en architectuur
[Drents Archief]
Het geheugen van de Drentse s@amenleving
[Verbeeld verleden]
Een beleids-advies-en ontwerpbureau voor (erfgoed)educatieve activiteiten.

[Home]


Ontwikkeling stadscentrum Hoogeveen


Website Bibliotheek Hoogeveen

Plan H